Mỗi khi đến mùa kimchi, câu cửa miệng khi gặp gỡ nhau của các bà nội trợ Hàn Quốc trở thành “Đã làm kim chi chưa?”. Thời xưa, người Hàn Quốc thường đào lỗ dưới...