Khoảng giữa cho đến cuối tháng 2 năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc cùng với sự xuất hiện của bệnh nhân siêu lây nhiễm số 31, khá nhiều người Việt Nam đang...