Insight đưa tin, một người đàn ông 40 tuổi, là tù nhân đang phải chịu án vì tội lỗi mà mình gây ra. Ông A phải đeo vòng chân điện tử theo sự quản chế của pháp luật Hàn Quốc....