Bài viết này là những trải nghiệm và chia sẻ trên trang blog cá nhân của Laura, một blogger trẻ người Mỹ, đã từng dạy tiếng Anh tại Hàn Quốc 2 năm. Hiện cô đang làm việc tại...