“Đi đâu trong cái tiết trời nóng nực của mùa hè?” Câu hỏi muôn thuở của rất nhiều người mỗi khi hè về. Vào thời điểm này, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Seoul đã lên...