Trung tâm Sinh thái Quốc gia, chuyên Phục hồi các loài có nguy cơ tuyệt chủng, thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc đã du nhập 200 con bọ hung có xuất xứ từ Mông Cổ. Thực tế là từ...