Theo Yonhap đưa tin, vào 10 giờ tối ngày 19/3, Ngân hàng Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương (Currency swap, 통화 스와프) với Hệ thống...