Theo tờ Jinri Toutiao (今日头条), cư dân mạng Trung Quốc gần đây mới bình chọn và đưa ra danh sách 10 nước thân thiện nhất với quốc gia này. Không có tiêu chí cụ thể cho việc...