Trở lại thời điểm cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, bộ phim “SKY Castle” (Lâu đài tham vọng) chắc chắn là một trong những tác phẩm truyền hình ăn khách nhất của...