Bước lên tàu điện ngầm, xe bus, hay bất kỳ phương tiện giao thông công cộng nào tại Hàn Quốc, bạn có thể nhìn thấy hầu hết mọi người đều đang chăm chú nhìn vào điện thoại...