Cục phát Wifi và thẻ USIM Có rất nhiều hãng cung cấp dịch vụ cho thuê cục phát Wifi và bán thẻ USIM. Nhưng cần nhớ rằng, các hãng không phải của Hàn Quốc thì tốc độ truy cập...