Ngày 22/5/2020, ngân hàng Shinhan thông báo sẽ lập nền tảng quản lý quỹ toàn diện cho Shinhan Việt Nam. Nền tảng này được xây dựng bởi Shinhan Aitas, cho phép quản lý tài...