Marketing ra đời chính là để giúp các doanh nghiệp đánh vào tâm lý “mềm yếu” của khách hàng, hoặc gợi mở những nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường để đạt...