“Dẫu có là vị vua trên ngôi cao kia thì cũng không thoát khỏi nỗi đau buồn vì cô độc khi đánh mất người mình yêu thương nhất”. Đó là tinh thần chính được truyền...