Với mục đích giúp đỡ trẻ em thế giới, nhất là tại những nơi đã và đang rơi vào tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng như châu Phi, nhóm nghiên cứu hàng đầu Hàn Quốc đã quyết...