Thực tế, do ảnh hưởng của COVID-19, ngành giao thông vận tải Hàn Quốc từ trước đó đã phải chịu thua lỗ nặng nề. Thời điểm Quý 1/2020, khi COVID-19 mới bùng phát, không chỉ...