Nhắc tới nền kinh tế Hàn Quốc, không ai là không biết đến các chaebol, vốn được coi là công thức chính để đưa Hàn Quốc thoát khỏi đói nghèo. Để vực dậy nền kinh tế vốn chủ...