We Got Married (우리 결혼 했어요), chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của đài MBC, ra mắt số đầu tiên năm 2008 và kéo dài 10 năm phát sóng. We Got Married gắn với kỷ niệm...