Theo báo cáo của thành phố Jeonju ngày 22/5 vừa qua, văn phòng Inha đã chính thức chuyển chức danh của ông Shin Chang Seop thành Cựu Giám đốc hội đồng bồi thường thảm hoạ...