Đế chế SK được thành lập vào năm 1953, ngay sau Chiến tranh Triều Tiên. Người sáng lập là ông Choi Jong Gun (최종건, 09/1/1926 – 15/11/1973). Từ ít vốn liếng dành dụm...