Mỗi năm, hàng loạt bộ phim điện ảnh và truyền hình mới được ra đời, có những tác phẩm gây được tiếng vang lớn và cũng có những tác phẩm cứ thế nhẹ nhàng lướt qua không dấu...