Đối với những người vô gia cư thì mùa đông quả là mùa tử thần. Khi đó thì một chỗ ngủ dưới ga tàu điện ngầm hoặc một chiếc hộp carton để che gió cũng là một cơ hội quý giá...