Đã bao giờ bạn đi “Mobeom Taxi” (모범택시 – Taxi gương mẫu) ở Hàn Quốc? Có lẽ không dưới một lần ai đó rơi vào trường hợp vội vàng bắt taxi, nhưng thấy bóng dáng...