Nắng tháng 5 và những cơn mưa rào đầu hè, màu xanh phủ kín đường phố Hàn Quốc. Người Hàn Quốc truyền nhau câu nói “mùa này trồng gì được nấy” để thấy đây là thời...