“Lòng ta mừng rỡ và sướng vui cực độ, lòng càng nghĩ càng thấy hân hoan”. Ngay khi Thế tử Tư Điệu (사도세자) vừa chào đời vào năm 1735, Triều Tiên Anh Tổ (조선 영조) đã...