Bắt đầu từ ngày 14/1/2020, Microsoft sẽ không còn hỗ trợ hệ điều hành máy tính cá nhân Windows 7. Như vậy sau ngày 14/1/2020, các PC chạy Windows 7 sẽ không nhận được các...