Ngày 13/12/2019, công ty Woowa Brothers (우아한형제들), doanh nghiệp điều hành ứng dụng giao hàng lớn nhất Hàn Quốc 배달의 민족 (Baemin) đã tuyên bố “bán mình” cho công ty...