5 năm trước, Song Joong Ki và Song Hye Kyo có lẽ chưa từng nghĩ rồi hai cái tên này lại bị “buộc” vào đời nhau một cách dai dẳng đến như vậy. Từ khi bộ phim Hậu...