Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc mới đây đã đưa ra một báo cáo đáng chú ý sau khi quan sát hơn 1.039 người tại 4 điểm vệ sinh công cộng ở Hàn Quốc từ 19...