Ngày 8 tháng 10 năm 1895, hoàng hậu Minh Thành (명성황후) của vua Cao Tông (조선 고종, còn gọi là Triều Tiên Cao Tông, vị vua cuối cùng của triều đại Joseon và là hoàng đế đầu tiên...