Cùng đếm ngược 10 xu hướng công nghệ định hình thế giới đã được chuyên trang công nghệ CNET của Mỹ chọn ra gần đây. 10. Uber, Lyft and Airbnb Thường được điểm tên khi nhắc...