Theo Uỷ ban Bầu cử Trung Ương Hàn Quốc (중앙선거관리위원회), cử tri có thể đi bầu tại 3.508 điểm bỏ phiếu trên cả nước từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối hai ngày 10 và 11/4/2020. Giữa lúc...