Làng hoa oải hương ở huyện Yeoncheon (Yeoncheon Herb Village) nằm giáp biên giới Bắc Hàn. Từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 đến đây cả một cánh đồng hoa oải hương tím ngắt sẽ...