“Thánh ăn” thường được dùng để gọi những người mê ăn, sành ăn, có khả năng ăn nhiều, ăn ngon. Nhưng bài viết này sẽ đề cập đến một loại hình “Thánh...