Cầu Yeongdo nằm trong số 7 cây cầu trên biển của Busan, nối phần đất liền với đảo Yeongdo (quận Yeongdo). Bất chấp chiều dài chỉ có 214.8m, ngắn nhất trong 7 cây cầu kể...