Yeongdong nổi tiếng là vùng trồng nho và sản xuất rượu lớn nhất ở Hàn Quốc. Yeongdong ở tỉnh Chungbuk là một vùng đất với nhiều trái cây quanh năm; nho vào mùa hè; táo vào...