Ra đời trong bối cảnh sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc ngày càng lớn và nạn lạm dụng quyền lực cũng ngày một nhiều hơn, tác phẩm điện ảnh “Điều Kỳ diệu Ở...