Từ trước tới nay, mỗi khi biết tin một nam thần nào đó sẽ xuất hiện là các cô gái thường sẽ xúng xính chuẩn bị quần áo, sau đó đến nơi thần tượng của mình xuất hiện để chụp...