Phim ảnh Hàn Quốc trong thập niên đầu những năm 2000 luôn tràn ngập những câu chuyện tình yêu đẹp, nhưng ít nhiều đều bị ngăn trở bởi những nhân vật “kỳ đà cản...