Bê bối bắt nạt nội bộ của AOA là sự kiện nóng nhất các mặt báo Hàn Quốc trong những ngày đầu tháng 7/2020. Vào ngày 3/7, cựu thành viên Kwon Mina của AOA đã liên tiếp tố cáo...