Tăng lệ phí cấp phép lưu trú các loại

0
365

 

Phân loại Hiện TạiTăng lên 

Cấp phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú

60,000

 120,000
Thêm vào. thay đổi địa  chỉ làm việc

 60,000

120,000

cấp tư cách lưu trú

  40,000

80,000

Riêng người kết hôn nhập cư (F-6)

    20,000

 40,000

Cấp phép thay đổi tư cách lưu trú

50,000

  100,000
Cấp phép thay đổi tư cách thường trú (F-5)

  50,000

   200,000
Cấp phép gia hạn thời gian lưu trú

  30,000

60,000

Riêng người kết hôn nhập cư (F-6)

20,000

30,000

Tái cấp và cấp giấy chứng nhận nơi cư trú.

Chứng minh thư người nước ngoài

   20,000

   30,000

Cấp giấy chứng nhận các loại như, sự thật liên quan đến xuất nhập cảnh v.v… (mỗi bộ)

1,000

2,000

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn