“Món nào con cũng ăn được. Không ngon con có thể ăn ít do không hợp khẩu vị, mong bố mẹ thông cảm. Con sẽ cố gắng ăn tất cả các món ăn Hàn Quốc, nhưng bố mẹ hãy cho con thời gian”

Trả lời: Câu của bạn có thể dịch như sau:

저는 음식을 가리는 편이 아닙니다.
그런데 입에 안 맞는 음식을 조금만 먹을 수 있으니까 이해해 주세요.
제가 한국 음식을 골고루 먹으려고 노력하겠지만 시간 좀 필요합니다.

Giải thích:
+) 음식을 가리다: kén chọn đồ ăn
+) Cấu trúc: 는 편이다/ 는 편이 아니다: thuộc loại, không thuộc loại.
Câu 저는 음식을 가리는 편이 아닙니다 có thể dịch sát nghĩa là: Tôi không phải thuộc loại kén chọn đồ ăn.

+) 입에 맞다/ 입에 안 맞다 hoặc 입맛에 맞다/ 입맛에 안 맞다: hợp/ không hợp khẩu vị.
+) 이해하다: hiểu
+) 음식을 골고루 먹다: ăn đều các món (không kén chọn món nào)
+) 시간 필요하다: cần thời gian.

2 BÌNH LUẬN

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn