\

STTTiếng HànTiếng Việt

Các Bộ

1산업무역부 (Industry and Trade)Bộ Công thương
2교육부 (Education & Training)Bộ Giáo dục và Đào tạo
3교통통신부 (Transport & Communication)Bộ Giao thông vận tải
4기획투자부 (Planning & Investment)Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5과학기술환경부 (Science, Technology & Environment)Bộ Khoa học và Công nghệ
6노동부Bộ Lao động
7노동원호사회부 (Labour, War Invalids & Social Affair)Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
8외무부 (Foreign Affairs)Bộ Ngoại giao
9내무부 (Interior)Bộ Nội vụ
10노림부Bộ Nông lâm
11농업.농촌개발부 (Agriculture & Rural Development)Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
12국방부 (Defence)Bộ Quốc phòng
13재무부 (Finance)Bộ Tài chính
14수산부 (Marine Products)Bộ Thủy sản
15상무부 (Trade)Bộ Thương mại
16법무부 (Justice)Bộ Tư pháp
17문화정보부 (Culture & Information)Bộ Văn hóa và Thông tin
18건설부 (Construction)Bộ Xây dựng
19보건부 (Public Health)Bộ Y tế
20부건복지부Bộ Y tế và Phúc lợi
21관세청Tổng cục Hải quan
22국세청Tổng cục thuế
23자원환경부Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Ban, ngành

24감사원 (Inspector General)Viện kiểm sát
25중앙은행 (State Bank Governor)Ngân hàng nhà nước
26국제통화기금 (International Monetary Fund – IMF)Quỹ tiền tệ quốc tế
27세계무역기구 (World Trade Organization – WTO)Tổ chức thương mại thế giới
28세계보건기구 (World Health Organization – WHO)Tổ chức y tế thế giới
29국회Quốc hội
30Quận
31Phường
32Huyện
33
34Ấp
35대법원Tòa án Tối cao
36중앙은행Ngân hàng trung ương
37초고검찰청Viện kiểm soát tối cao

Các chức danh

38국가주석Chủ tịch nước
39대통령Tổng thống
40국회의장Chủ tịch Quốc hội
41국회부의장Phó chủ tịch Quốc hội
42국회의원Đại biểu quốc hội
43국장Cục trưởng
44총리Thủ tướng
45부수상Phó thủ tướng
46장관Bộ trưởng
47차관Thứ trưởng
48청장Giám đốc Sở

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn