Trong giao tiếp tiếng Hàn, có rất nhiều biểu hiện rất dễ bị phát âm sai và gây hiểu lầm nghiêm trọng. Các biểu hiện sẽ học trong bài này bao gồm: 카레 vs 가래, 모레 vs 모래, 멀쩡하다 vs 멍청하다.

Các bài liên quan cần học:

Danh sách đầy đủ và đã được phân loại chi tiết các bài giảng đã đăng để bạn theo học có tại đây. Bài giảng chất lượng này được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Để ủng hộ TTHQ chỉ cần:

  • Nhấn SUBSCRIBE và đặt thông báo
  • Chia sẻ với bạn bè
  • Đừng ẩn quảng cáo