1. Mọi chuyện (việc) diễn ra đều có lý do của nó.
모든 일에는 다 원인이 있다

Trong tục ngữ tiếng Hàn cũng có câu tương đương với tục ngữ Việt Nam là “Không có lửa làm sao có khói”.
“아니땐 굴뚝에 연기나랴”

(Ống khói không phải lúc đốt lửa mà tại sao lại có khói?”)
*** Ví dụ:
아니땐 굴뚝에 연기날리가 있겠어? 그렇게 열심히 했으니까 1등을 한거지. (Không có lửa làm sao có khói. Bạn học chăm như thế nên đứng đầu là phải rồi)

2. 영원한 것은 없다
Không gì là mãi mãi

***Ví dụ:
이 세상에서 영원한 것은 아무 것도 없다. 어떤 어려운 일도 어떤 즐거운 일도 영원하지 않다
Trên đời này không có gì là mãi mãi. Bất kể chuyện vui hay chuyện buồn nào cũng đều có lúc của nó.

1 BÌNH LUẬN

  1. (Ống khói không phải lúc đốt lửa mà tại sao lại có khói?”)
    *** Ví dụ:
    아니땐 굴뚝에 연기날리가 있겠어? 그렇게 열심히 했으니까 1등을 한거지. (Không có lửa làm sao có khói. Bạn học chăm như thế nên đứng đầu là phải rồi)
    Thấy phần tiếng việt không được xuôi thì phải…

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn