Tiếng Hàn qua bài hát: Anh yêu em (사랑합니다)

0
2889

Đây là một trong những bài hát bất hủ, bởi nó dành cho những người đang yêu. Mà tình yêu thì luôn bất diệt…

 

난 행복합니다 내 소중한 사랑

I am happy. My precious love
그대가 있어 세상이 더 아름답죠

Because you exist the world is more beautiful.

난 행복합니다 그대를 만난 건

I am happy. Meeting you
이 세상이 나에게준 선물인거죠

is a gift this world gave me.
나의 사랑 당신을 사랑합니다

I love you my love.

세상이 우릴 갈라놓을지라도

Even though the world may separate us
나의 사랑 당신을 사랑합니다

I love you my love.

내 삶이 끝날지라도

Even if my life ends

난 행복합니다 내 소중한 사랑

I am happy. My precious love
그대가 있어 세상이 더 아름답죠

Because you exist the world is more beautiful.

난 행복합니다 그대를 만난 건

I am happy. Meeting you
이 세상이 나에게준 선물인거죠

is a gift this world gave me.
나의 사랑 당신을 사랑합니다

I love you my love.

세상이 우릴 갈라놓을지라도

Even though the world may separate us
나의 사랑 당신을 사랑합니다

I love you my love.

내 삶이 끝날지라도

Even if my life ends

기억해요 당신만을 나 사랑할께요

Remember. I will love only you.
나 언제까지나

I always (will).
나의 사랑 당신을 사랑합니다

I love you my love.
세상이 우릴 갈라놓을지라도

Even though the world may separate us
나의 사랑 당신을 사랑합니다

I love you my love.

내 삶이 끝날지라도

Even if my life ends

영원히 당신을 사랑합니다

I love you forever.

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn