“Tôi muốn tăng lương. Vì tôi làm việc ở đây lâu và có nhiều kinh nghiệm”

Trả lời: Câu của bạn có thể được dịch như sau:

제가 여기서 오래 동안 근무해 왔고 경험도 많기 때문에 제 월급에 조금 신경을 쓰시고 올려주셨으면 감사하겠습니다.

Giải thích

+ 오래 동안 근무하다: làm việc lâu
+ 경험 많다: nhiều kinh nghiệm
+ 월급에 신경을 쓰다: quan tâm đến vấn đề tiền lương
(TTHQ™ cho thêm ý này vào để biểu hiện được lịch sự, mềm mại hơn :))

+ 월급 올리다: tăng lương
+ Động từ + (으)면 감사하겠습니다 : nếu được…thì tôi sẽ vô cùng cảm kích: Đây là một biểu hiện người Hàn hay dùng khi nhờ cậy, đề đạt nguyện vọng, mong muốn của mình.

8 BÌNH LUẬN

  1. Lệ Quyên à 나쁜생각하지말고 네가여기 와서 배우는주장하기 제외 아무목적을없다.누가자기 잘하다고 말이있냐 , 모국어도 다이해할수없잖아 . 그지 내말을틀려 ?

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn