4.6 C
Seoul
Chủ nhật, 24/02/2019

Những cấu trúc tiếng Hàn thông dụng (Phần 2)

1.Động từ-느라(고):Vì làm một việc gì đó nên (trong cùng thời gian đó không làm được việc khác) -어젯밤에 책을 읽느라고 잠을 못 잤어요 Tối qua...

Những cấu trúc tiếng Hàn thông dụng (phần 1)

1.Động từ-게 되다: trở thành (chỉ thành quả đạt được) - 한국에 와서 그 친구를 알게 되었어요 Tôi đến HQ và được biết bạn đó -...

Cách phân biệt ‘은/는’ và ‘이/가’

Đối với người học tiếng Hàn, kể cả mới học hay thậm chí là học lâu rồi thì việc phân biệt cách dùng giữa...

Một số cấu trúc liên kết câu trong tiếng Hàn (phần...

1. -고- - 고- dùng để nối động từ khi câu có 2 động từ trở lên. Cấu trúc này có nghĩa là "...và..." hoặc là...

Định ngữ hóa và danh từ hóa trong tiếng Hàn

A. Định ngữ hóa 1. Tính từ làm định ngữ - Là tính từ đi kèm với danh từ và thường đứng trước danh từ, bổ...

Một số cấu trúc đuôi trong tiếng Hàn

1. 잖아(요) - 잖아(요) là đuôi từ kết thúc câu mang nghĩa xác nhận một vấn đề mà cả người nghe và người nói đều...
Quảng cáo

Nhiều người đọc

Bài mới đăng