-2.1 C
Seoul
Thứ Năm, 17/01/2019

Chỉ có một lý do

사랑은 사랑하는 이유 말고 다른 아무런 이유가 없습니다   Tình yêu chỉ có một lý do duy nhất là yêu chứ không có bất kì lý do nào...

Đừng dễ dàng nói yêu

젊은 그대여 행동과 책임이 따르지 않는, 내가 그냥 좋아하는 감정을 갖고 사랑이라 쉽게 부르지 마세요 Hỡi người trẻ đừng dễ dàng nói yêu khi chỉ có thứ tình cảm yêu...

Nếu yêu

사랑한다면 내가 봤을 때 그 사람에게 필요한 것을 해주는 것이 아니라 그 사람 본인이 원하는 것을 해주세요 Nếu yêu, thì không phải làm điều mình nghĩ là tốt...

Bí quyết của cuộc sống hạnh phúc

행복한 삶의 비결은 좋아하는 일을 하는 것이 아니라 지금 하는 일을 좋아하는 것입니다 Bí quyết của cuộc sống hạnh phúc không phải là làm việc mình thích mà biết...

Bản thân cha mẹ phải biết sống hạnh phúc

아이에게 해줄 수 있는 부모의 가장 큰 선물은 부모 스스로가 행복한 것입니다 부모가 행복하면 아이는 자존감이 높은 어른으로 성장할 수 있어요 Món quà lớn nhất mà cha mẹ...

Hãy yêu chính sự hiện hữu của trẻ

아기가 잘했을 때만 칭찬해주지 마시고 아이의 존재 자체를 사랑해주세요 커서 다른 사람의 사랑과 인정에 배고프지 않도록요 Đừng chỉ khen trẻ khi trẻ làm điều tốt Hãy yêu chính...

Suy nghĩ dẫn tới thành công

스스로 부족하다고 느끼는 그 부분이 있기 때문에 타인을 좀 더 이해하게 되고, 또 그 부분 때문에 더 부단히 노력해 결국 성공하게 될 것입니다 Khi ta nghĩ mình còn...

Cách nói chuyện hiệu quả

똑같은 이야기도 이렇게 하십시오 '너 어떻게 그렇게 서운한 소리를 하니?' 이것이 아닌, '네 말을 듣고 나니 내가 좀 서운한 마음이 든다' 즉, 말할 때 상대를 향해 비난하는 투로...

“Đau thay”

무조건 대신 아파주려고 하는 것 사랑하는 이에게 오히려 안 좋습니다 Đôi khi việc lúc nào cũng muốn "đau thay" cũng không thực sự tốt cho người ta...

Ở một mình khi nhạy cảm

살다보면 감정조절이 잘 안 되는 시기가 있습니다 이럴 땐 나 혼자만의 조용한 시간을 가져보세요 혼자 산책을 해도 좋고, 좋아하는 영화를 봐도 좋고, 명상이나 기도를 해도 좋아요. 눌려 있는...
Quảng cáo

Nhiều người đọc

Bài mới đăng