4.8 C
Seoul
Thứ Bảy, 19/01/2019

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Làm sao bạn có thể...

어떻게 나한테 이럴 수 있어?  Giải thích: + 어떻게: thế nào, làm sao + 나한테:  với tôi + 이렇다 :  như thế     이렇다 + 을/를 수...

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Hôm qua tôi thức cả...

어제 숙제하느라 밤을 새웠어요 - 밤을 새우다: Thức đêm - 어제 : Hôm qua - 숙제하다: Làm bài tập - Động từ + 느라(고) : Vì A nên...

Một góc nhìn về ‘사랑하다’ trong tiếng Hàn Quốc.

 ‘사랑하다’ là một động từ đẹp trong tiếng Hàn giúp ta hiểu nhiều điều về tâm tình của người Hàn Quốc. Có nhiều quan...

Tiếng Hàn qua biển báo

경고문- CCTV 녹화중 쓰레기 투척 및 소변 절대 금지 소변 보는 모습을 얼굴과 함께 공개하겠음 경고문: Biển cảnh cáo 녹화: Ghi hình 쓰레기 : Rác 투척: Ném, vứt, quẳng 및...

Bạn đang đến trường?

지금 학교가? Trong câu này nếu từ "Ka" ở cuối câu đọc nhẹ nhàng, không dấu theo giọng Seoul thì sẽ được hiểu là: Bây...

Chí sĩ yêu nước Ahn Jung Geun

Vào ngày 14 tháng 2, người Hàn thường nhắc đến một sự kiện rất quan trọng (hơn cả ngày Valentine vốn được du nhập...

Về ý nghĩa của ‘잘’ trong Tiếng Hàn Quốc

‘잘’ là một phó từ dùng để bổ nghĩa cho động từ theo sau nó. Hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem...

Tiếng Hàn thú vị – Bài 31: Dạo này tôi bận...

Chào các bạn, dạo này Thảo Nguyên bận quá nên không đăng được nhiều bài học tiếng Hàn chia sẻ cùng các bạn. Năm...

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn:

저는 아무거나 다 잘 먹어요. Giải thích: - 아무거나: cái gì - 먹다 : ăn Câu trên được dịch là: Tôi ăn cái gì cũng được...

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Cứ lề mề như thế...

늑장 부리다가 약속 시간에 늦겠어요 Giải thích: -늑장 부리다: Lề mề, chậm chạp -약속 시간: Giờ hẹn -늦다 : Muộn Câu trên được dịch là: Cứ lề mề như...
Quảng cáo

Nhiều người đọc

Bài mới đăng